Header Ads

Vang Vieng Music Festival 2016 ຈະຈັດ ວັນທີ 23-24 ທັນວາ 2016 ແນ່ນອນ!


Vang Vieng Music Festival 2016 ຈະຈັດ ວັນທີ 23-24 ທັນວາ 2016 ແນ່ນອນ!
ພາຍຫຼັງຄວາມສຳເລັດ ໃນປີ 2015. ປີນີ້ ລາວບັ້ງໄຟ ທີ່ເປັນຜູ້ຈັດງານ ດົນຕີນາໆຊາດ ວັງວຽງ ໄດ້ຢືນຢັນ ວ່າງານຈະຈັດ ຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ອາລັງການອີກຄັ້ງ ໃນວັນທີ 23-24 ທັນວາ 2016 ນີ້.

ມາຊົມຄວາມມັນແບບໃຫ້ຄຶກຄັກຂອງປີ 2015 ທີ່ຄລິບຂ້າງລຸ່ມ.


ສ່ວນທ່ານທີ່ຈະເດີນທາງໄປຮ່ວມງານ ຕ້ອງແນະນຳໃຫ້ ຈອງທີ່ພັກໄວ້ດົນໆ ເພາະຖ້າໃກ້ງານແລ້ວ ຈະບໍ່ມີ່ທີພັກ. ເພາະເດືອນ ທັນວາ ນອກຈາກແຂກຄົນລາວ ແຂກຕ່າງປະເທດກໍ່ຫຼາຍ.


Powered by Blogger.