[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສັ່ງຫ້າມເປີດ 16 ເພງ ທີ່ມືເນື້ອຫາລາມົກ


ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສັ່ງຫ້າມເປີດ ເພັງ 16 ເພງ ທີ່ມືເນື້ອຫາລາມົກ
ປະກອບມີບົດເພງ: 1. ຕຳໝາກແຕງ, 2. ຄັນຮູ, 3. ທົ່ງນານ້ອຍ ຫຼື ນາທົ່ງນ້ອຍ, 4. ແທງ, 5. ປະຕິໂທປະທິທັງ, 6. ສິເປັນບໍ່, 7. ນ້ອງຢາກໄດ້ຜົວ, 8. ແກ້ໃຫ້ນ້ອງແດ່, 9. ຫົວທຽນອ່ອນ, 10. ຝາກ ງັບ-ງັບ-ງັບ, 11. ຫວາດສະໜາ 4, 12. ຜີເຝົ້າໄຫ, 13. 20 ປີຊິເຂົ້າ, 14. ສີໃຫ້ແດ່, 15. ແກ້ອອກເລີຍສາເປັນຫຍັງ, 16. ຜູ້ຍິງກາງຄືນ.
ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1