Header Ads

ພາພໍ່ຕູ້ຫຳ 109 ປີ ໄປກວດທີ່ໂຮງໝໍ 109 ມື້ນີ 8 ພະຈິກ 2016


ພໍຕູ້ຫຳ ຮອດໂຮງໝໍ 109 ແລ້ວ
ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ທາງພົນລະເມືອງດີ ໄດ້ຊ່ວຍກັນນຳເອົາ ພໍ່ຕູ້ຫຳ ຊາຍໂສດ ອາຍຸ 109 ປີ ໄປກວດ ທີ່ໂຮງໝໍ 109. ຈາກການລະດົມທຶນໄດ້ເງິນ ປະມານ ລ້ານກວ່າ, ທາງຜູ່ໃຈບຸນຈິ່ງໄດ້ ຕັດສິນໃຈພາເພິ່ນເຂົ້າໄປກວດ. ເພາະອາການເພິ່ນຢາກວ່າຂຶ້ນໆ ລົງໆ.

ທ່ານໃດຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ກໍ່ສາມາດໂທແຈ້ງເຂົ້າຫາເບີ ຕາມໃບຄຳຮ້ອງຂ້າງລຸ່ມ ຫຼື ໂອນເຂົ້າບັນຊີໄດ້


ຕູ້ຫຳອາຍຸ 109 ປີ! ຊາຍໂສດທີ່ອາໄສຢູ່ນຳນ້ອງ ເຈັບໜັກ ບໍ່ມີເງິນປົວ ວອນຜູ່ໃຈບຸນຊ່ວຍເຫຼືອເພິ່ນແດ່!

ໃບຢັ້ງຢືນຈາກບ້ານ

ຈົດໝາຍຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຕູ້ຫຳ

Powered by Blogger.