[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ປທກ ແຈ້ງລະວັງ ໄວຣັດຄອມພິວເຕີ Ransomware Cerbera


ໃນວັນທີ 6/10/2016 ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 2475/ຫກຊ. ໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງລະວັງ ໄວຣັດຄອມ ຊະນິດໃໝ່ ຊື່ Ransomware Cerbera ອ່ານລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ແຈ້ງຄົນອື່ນຕໍ່ໆດ້ວຍ.

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1