Header Ads

ທ່ານຈະຮູ້ສຶກຈັ່ງໃດ ເມື່ອຂຶ້ນລົດແທັກຊີ ທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ? ກົດຊົມຄລິບ!


ທ່ານຈະຮູ້ສຶກຈັ່ງໃດ ເມື່ອຂຶ້ນລົດແທັກຊີ ທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ? ກົດຊົມຄລິບ!
ຢູ່ທີ່ ດູໄບ ຄາດວ່າ ໃນປີ 2030 ລົດສ່ວນໃຫຍ່ປະມານ 35% ຈະຂັບເອງແບບອັດຕະໂນມັດ

Powered by Blogger.