[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ທ່ານຈະຮູ້ສຶກຈັ່ງໃດ ເມື່ອຂຶ້ນລົດແທັກຊີ ທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ? ກົດຊົມຄລິບ!


ທ່ານຈະຮູ້ສຶກຈັ່ງໃດ ເມື່ອຂຶ້ນລົດແທັກຊີ ທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ? ກົດຊົມຄລິບ!
ຢູ່ທີ່ ດູໄບ ຄາດວ່າ ໃນປີ 2030 ລົດສ່ວນໃຫຍ່ປະມານ 35% ຈະຂັບເອງແບບອັດຕະໂນມັດ

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1