[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ປູກປ່າໃຫ້ຫຼາຍແລ້ວ ຜະລິດອົກຊີກະປ໋ອງຂາຍໃຫ້ ປະເທດຕ່າງໆທີ່ມີມົນລະພິດທາງອາກາດ! (ຊົມຄລິບ)

ພາບຈາກ:​ ຄລິບຂອງ BBC
ຫຼາຍປະເທດ ໂດຍສະເພາະຕົວເມືອງໃຫຍ່ ກຳລັງປະເຊີນບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດ, ໂດຍສະເພາະ ທີ່ເມືອງ ປັກກິງຂອງຈີນ, ປະຈຸບັນທຸລະກິດ ອົກຊີອັດກະປ່ອງ ກຳລັງຂາຍດີ. ສະນັ້ນ, ນີ້ເປັນໂອກາດທາງທຸລະກິດ ທີ່ລາວສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍການຮັກສາປ່າໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍໆ ແລະ ຜະລິດອົກຊີຂາຍ, ຫຼື ຈັດການທ່ອງທ່ຽວ ແບບ ມາດູດອາກາດສົດ ທີ່ເມືອງລາວ ກໍ່ໄດ້ເງິນແລ້ວ... ຮັກສາປ່າໄມ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮັ່ງມີໃນອະນາຄົດ...
ກົດຊົມຄລິບ


ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1