[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ເມື່ອຄົນພິການແຂນສາມາດເປັນນັກບິນໄດ້! ແລ້ວທ່ານເດ? ຊົມຄລິບ


ນັກບິນ ທີ່ພິການແຂນ ຄົນທຳອິດຂອງໂລກ, ລາວສາມາດ ຫຼິ້ນປີອາໂນ, ເຕະຄັວນໂດ ແລະ ອື່ນໆ. ທັງເປັນວິທະຍານິກອນ ທີ່ຊ່ວຍສ້າງແຮງຈູງໃຈ.

ສາວ ແຈັດຊິກາ ຄືແຮງພັກດັນ ແລະ ກຳລັງໃຈ ທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້.....

ຊົມຄລິບ...

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1