Header Ads

ເມື່ອຄົນພິການແຂນສາມາດເປັນນັກບິນໄດ້! ແລ້ວທ່ານເດ? ຊົມຄລິບ


ນັກບິນ ທີ່ພິການແຂນ ຄົນທຳອິດຂອງໂລກ, ລາວສາມາດ ຫຼິ້ນປີອາໂນ, ເຕະຄັວນໂດ ແລະ ອື່ນໆ. ທັງເປັນວິທະຍານິກອນ ທີ່ຊ່ວຍສ້າງແຮງຈູງໃຈ.

ສາວ ແຈັດຊິກາ ຄືແຮງພັກດັນ ແລະ ກຳລັງໃຈ ທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້.....

ຊົມຄລິບ...
Powered by Blogger.