Header Ads

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ: ຄລິບງົວຖືກໄຟຟ້າຊ໋ອດຕາຍ 30 ກວ່າ່ໂຕ ທີ່ ແຂວງໄຮນານ, ສປຈີນ


ຂ່າວຕ່າງປະເທດ: ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ China Xinhua News ວັນທີ 18 ຕຸລາ 2016 ໄດ້ເຜີຍຄລິບ ການຕາຍຂອງງົວ ຫຼາຍກວ່າ 30 ໂຕ ທີ່ແຂວງໄຮນານ ທາງຕອນໃຕ້ ຂອງປະເທດຈີນ. ການກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນ ງົວດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກໄຟຟ້າຊ໋ອດຕາຍ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງລົມແຮງ ຈາກພາຍຸ ສາລິກາ.

ຊົມຄລິບ
Powered by Blogger.