Header Ads

ເດັກນ້ອຍລາວ 2 ປີ 9 ເດືອນ ຈື່ທຸງ ແລະ ແຜນທີ ຫຼາຍກວ່າ 120 ປະເທດ! (ມີຄລິບ)


ມາແທນ ແມ່ນເດັກນ້ອຍຄົນລາວ ທີ່ສະຫຼາດ ແລະ ມີຄວາມຈຳດີເລີດ.
ອາຍຸພຽງ 2 ປີ 9 ເດືອນ, ແຕ່ກໍ່ໄດ້ໂຊຄວາມສາມາດຢ່າງມະຫັດສະຈັນ ທີ່ສາມາດຈື່ຈຳ ແລະ ຮູ້ຈັກທຸງຊາດແຕ່ລະປະເທດໄດ້ 120 ປະເທດ.

ມາແທນກັບເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນ ທີ່ ໂຮງຮຽນ ຊິຈິດະ

ທ້າວ ມາແທນ ພັນປະເສີດ ທ້າວ ມາແທນ ປະຈຸບັນ ໄດ້ຮຽນຢູ່2ບ່ອນ:
1. ສະເພາະວັນ ອາທິດ ຮຽນຢູ່ SHICHIDA LAOS
2. ວັນ ຈັນ-ສຸກ ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ອິດສພຫລະພອນ, 

ເປັນລູກຂອງ ທ້າວ ນີມມານ ພັນປະເສີດ ແລະ ນາງ ກັນຍາ ສີຫາລາດ.

ນອກຈາກມີຄວາມຈຳທີ່ດີເລີດ, ມາແທນ ຍັງມັກເລື່ອງກິລາ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ. ຖືໄດ້ວ່າເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ເກັງຄົນໜື່ງເລີຍ.

ກະລຸນາກົດເຂົ້າໄປເບິ່ງ ວີດີໂອຄຼິບ
ແລະ ຢ່າລືມກົດ like, share, comment, cover ແລະ subscribe ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບ ມາແທນ ແດ່ເດີ.ທ່ານສາມາດຕິດຕາມເພຈຂອງ ທ້າວ ມາແທນໄດ້ທີ່:  https://www.facebook.com/maten.phanpaseuth

ທ້າວມາແທນ

ກາຍະກຳ

ກາຍະກຳ

ຊ້ອມປີນຜາ

ຄອບຄົວຂອງ ມາແທນ
Powered by Blogger.