Header Ads

ແຈ້ງການ ຫ້າມນຳເຂົ້າ, ຫ້າມຈຳໜ່າຍ ແລະ ເກັບຄືນ Samsung Galaxy Note 7


ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ແລະ ສືສານ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 2342/ຫກຊ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2016 ເຖິງຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືທົ່ວປະເທດ ເລື່ອງ:​ ການຢຸດຕິການນ້ຳເຂົ້າ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ໃຫ້ເກັບກູ້ຄືນ ມືຖືສະມາດໂຟນ ຍີ່ຫໍ້ Samsung Galaxy Note 7 ເນື່ອງຈາກມືຖືລຸ້ນນີ້ ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ເກີດການລະເບີດ ຫຼາຍໜ່ວຍທົ່ວໂລກ.


Image result for Galaxy note 7
Galaxy Note 7
Powered by Blogger.