Header Ads

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ຜູ່ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ ໃນພາລະກິດ ຮັບໃຊ້ການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ

Powered by Blogger.