[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ນົກແກ້ວຂີ້ຖີ່ ຫວງເຄື່ອງຫຼິ້ນ... ຊົມຄລິບເລີຍ!!!


ນົກແກ້ວຂີ້ຖີ່ ຫວງເຄື່ອງຫຼິ້ນ... 
ນົກນ້ອຍໂຕນີ້ໄດ້ເຄື່ອງຫຼຶື້ນ ແລະ ບໍ່ຍອມທີ່ຈະໃຫ້ຄົນອື່ນແຕະຕ້ອງ ຂອງຫຼິ້ນຂອງມັນ. ເປັນຕາແພງແທ້ໆ. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າມີນົກອີກໂຕມາຍາດຂອງຫຼິ້ນຂອງມັນ.

ຊົມຄລິບເລີຍຂ້າງລຸ່ມ

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1