[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ກ່ອນຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຮູ້ ແລະ ລະວັງຫຍັງແດ່?


ສຳລັບທ່ານໃດ ທີ່ກຳລັງສະແຫວງຫາ ໂອກາດໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແດນ, ມື້ນີ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ ແລະ ສຶກສາ. ວ່າອັນໃດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮູ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ.


ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນປາງຄໍາ, ບ້ານສີສະເກດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂທລະສັບ: (+856) 21 217738, 213011.

ຂໍ້ມູນ ສິ່ງທີຄວນຮູ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງ ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ


ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1