[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ທຶນການສຶກສາຮຽນຢູ່ ເອີຣົບ!!! ອ່ານດ່ວນ!!!ເປີດແລ້ວ ທຶນສຶກສາ ອີຢູ ແຊ ສຳລັບນັກສຶກສາ ເພື່ອແລກປ່ຽນໃນ ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊ້ຽນ- ຊ່ວຍກົດໄລ້ ແລະ ກົດ ແຊ ເພື່ອໃຫ້ເພື່ອນໆ ນັກສຶກສາລາວ ຮັບຮູ້ນຳກັນ ເພື່ອໂອກາດໃນ ການສ້າງ ອະນາຄົດອັນສົດໄສ ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊ້ຽນ ຂອງພວກເຮົາ...
ສະໝັກເລີຍ!!! http://bit.ly/2c3vRxQ

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1