Header Ads

ຈີນທົດລອງລົດເມແບບພິເສດ Transit Elevated Bus - TEB-1

Photo; China Xinhua News
ຂ່າວຈາກຊິນຫົວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ ຈີນໄດ້ມີການທົດລອງ ລົດເມພິເສດ ຊື່ວ່າ TEB-1 ຫຼື ເຕັມແມ່ນ Transit Elevated Bus ທີ່ມສາຍານາມວ່າ ຍົນບົນດິນ ຫຼື Land Airbus . ຖືເປັນລົດເມຄັນທຳອິດຂອງໂລກທີ່ອອກແບບໃນລັກສະນະນີ້.

ການທົດລອງທີ່ ໂດຍທີ່ລົດເມສາມາດແລ່ນໄດ້ຕາຫຼອດເສັ້ນທາງທີ່ກຳນົດໄດ້ໂດຍບໍ່ຈອດ ສ່ວນລົດຄັນອື່ນສາມາດ ທີ່ຈະຂີ່ລອດກ້ອງລົດເມໄປໄດ້ສະບາຍ.

ທີ່ມາ: China Xinhua News

Powered by Blogger.