[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ສຶກສາແຈ້ງການ ໃຫ້ສະຖາບັນ,​ ວິທະຍາໄລ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ


ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການ ເຖິງສະຖາບັນ,​ວິທະຍາໄລ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດ ຫຼັກສູດ ຕ່າງໆ ຂອງສະຖາບັນສຶກສາ ຊັ້ນສູງ ສົກປີ 2016-17
ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1