Header Ads

ຄລິບບັນຍາກາດ ການເດີນແບບການກຸສົນ!ງານປະກວດເດີນແບບເພື່ອການກຸສົນປີ 2016 ເພື່ອລະດົມທຶນສົມທົບສ້າງຫ້ອງສະມຸດໃຫ້ເດັກດ້ອຍໂອກາດ. ໃນວັນເສົາ, ວັນທີ 6 ສິງຫາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າວຽງຈັນເຊັນເຕີ - First Modeling Charity Contest 2016 Saturday 6th, August.2016 at Vientiane Center ວຽງຈັນເຊັນເຕີ 

Powered by Blogger.