[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ກົມມັດທະຍົມ ແຈ້ງໂຈະການອອກໃບປະກາສະນີຍະບັດ ມ.ປາຍ ຊົ່ວຄາວ ໃນວັນທີ 5-9 ກັນຍາ 2016


ກົມມັດທະຍົມ ແຈ້ງໂຈະການອອກໃບປະກາສະນີຍະບັດ ມ.ປາຍ ຊົ່ວຄາວ ໃນວັນທີ 5-9 ກັນຍາ 2016,​ເນື່ອງຈາກ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ. ຈະເລີ່ມເປີດ ອີກເລີ່ມວັນທີ 12 ກັນຍາ 2016


ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1