Header Ads

ຂົວຫັກທີ່ອິນເດຍຄົນສູນຫາຍ 22 ຄົນ
ຂ່າວຕ່າງປະເທດ: ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກອິນເດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຕອນຄືນ ວັນທີ 2​ ສິງຫາ 2016 ເກີດເຫດການສະເທືອນຂວັນ, ຂົວທີ່ທາງໄຮເວ ຈາກເມືອງ ມູມໄບ ຫາ ເມືອງ ກົວ ຂອງອິນເດຍ ໄດ້ຫັກລົງ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ສູນຫາຍ 22 ຄົນ. 

ຂົວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂົວທາງດ່ວນ ຫຼື ທາງໄຮເວ ແບບຄູ່. ຕອນທີ່ເກີດຂົວຫັກ ແມ່ນໄລຍະທີມີນ້ຳຂຶ້ນລະດັບສູງ ແລະ ກະແສນຳໄຫຼແຮງ. ແຕ່ສາເຫດ ລະອຽດຍັງຢູ່ໃນການສືບສວນ. ປະຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີເລັ່ງຄົ້ນຫາຜູ້ສູນຫາຍ.

ທີ່ມາ: Mumbai NewsPowered by Blogger.