[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ຄລິບ! ເມຊາເດສ ເບ້ນ ທົດສອບລົດເມ ທີ່ຂັບເອງແບບອັດຕະໂນມັດ! ວາງແຜນນຳໃຊ້ ປີ 2017


2017 Mercedes Autonomous Future BUS Test Drive - Interior - Self-Driving
ບໍລິສັດ ເມີຊາເດສ ເບ້ນໄດ້ ທົດສອບ ລົດເມທີ່ຂັບເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ທີ່ວາງແຜນ ຈະໃຊ້ບໍລິການ ໃນປີ 2017

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1