Header Ads

ຄລິບຖອດໜ້າກາກ ຂໍທານຂາກຸດ ຈອມປອມ


ເປັນຂ່າວແຊຣກັນສະນັ່ນທີ່ ສປ ຈີນ ກັບເລື່ອງລາວຂອງຂໍທານທີ່ເຮັດທໍາທ່າວ່າຂາຂາດທັງສອງເບື້ອງ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດຄວາມລັບກໍຖືກເປີດເຜີຍ. ກົດຊົມຄິບຂ້າງລຸ່ມ

Powered by Blogger.