[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ຄລິບຖອດໜ້າກາກ ຂໍທານຂາກຸດ ຈອມປອມ


ເປັນຂ່າວແຊຣກັນສະນັ່ນທີ່ ສປ ຈີນ ກັບເລື່ອງລາວຂອງຂໍທານທີ່ເຮັດທໍາທ່າວ່າຂາຂາດທັງສອງເບື້ອງ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດຄວາມລັບກໍຖືກເປີດເຜີຍ. ກົດຊົມຄິບຂ້າງລຸ່ມ

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1