[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ປະຊາຊົນກົ້ມກາບ ມະຫາເສດຖີ ມ່ຽນມາຍົກເງິນມາແຈກປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ (ມີຄລິບ)


ເປັນຄລິບທີ່ແຊກັນ ທົ່ວ ໂຊໂຊມີເດຍ ໃນຫຼາຍປະເທດ ເມື່ອເສດຖີ ຊາວມ່ຽນມ່າ ເປີດປະຕູບ້ານ ແຈກເງິນຄົນທຸກຍາກ.  ຊາວບ້ານຕ່າງກົ້ມກາບ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງມະຫາເສດຖີຄົນນີ້.ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1