Header Ads

ປະຊາຊົນກົ້ມກາບ ມະຫາເສດຖີ ມ່ຽນມາຍົກເງິນມາແຈກປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ (ມີຄລິບ)


ເປັນຄລິບທີ່ແຊກັນ ທົ່ວ ໂຊໂຊມີເດຍ ໃນຫຼາຍປະເທດ ເມື່ອເສດຖີ ຊາວມ່ຽນມ່າ ເປີດປະຕູບ້ານ ແຈກເງິນຄົນທຸກຍາກ.  ຊາວບ້ານຕ່າງກົ້ມກາບ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງມະຫາເສດຖີຄົນນີ້.Powered by Blogger.