Header Ads

ສີລະປະຄວັດຮູບ ປາຍສໍດຳ (ຄລິບ)


ຄຳວ່າສີລະປິນ ຈະສາມາດສ້າງສັນຜົນງານໄດ້ຢ່າງໜ້າປະທັບໃຈ. ການຄວັດຮູບ ໃສ່ປາຍສໍດຳ​ ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ຈົນໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ.

ຊົມຄລິບຂ້າງລຸ່ມ


Powered by Blogger.