[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ຄລິບເຕືອນໄພ: ລະວັງເດັກນ້ອຍໃຫ້ດີ


ຄລິບເຕືອນໄພ: ລະວັງເດັກນ້ອຍໃຫ້ດີ

ຄລິບຈາກ Husnul ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ເຫັນແລ້ວ ເປັນອຸທາຫອນ ແກ່ຜູ້ປົກຄອງ ບໍ່ຄວນປະເດັກນ້ອຍຕາມລຳພັງ ຕາມເສັ້ນທາງ.

ລົດໃຫຍ່ໄດ້ຕຳຢຽບເອົາເດັກນ້ອຍ ແຕ່ທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ ເດັກນ້ອຍ ລຸກແລ່ນໄປໄດ້ເສຍ!

ກົດຊົມຄລິບ

   

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1