Header Ads

ແຈ້ງການຈາກ ກົມກົງສຸນ: ເລື່ອງການ ນຳໃຊ້ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍຫນັງສືຜ່ານແດນແບບໃໝ່

www.mofa.gov.la

ແຈ້ງການຈາກ ກົມກົງສຸນ: ເລື່ອງການ ນຳໃຊ້ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍຫນັງສືຜ່ານແດນແບບໃໝ່
-----------------------------------------------
- ອີງຕາມແຈ້ງການຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ: 785/ຫສນຍ.ກສມ.3, ລົງວັນທີ 06 ມິຖຸນາ 2016 “ເຫັນດີໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນຳໃຊ້ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍຫນັງສືຜ່ານແດນແບບໃໝ່ ໂດຍໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ເດືຶອນ ມິຖຸນາ 2016 ເປັນຕົ້ນໄປ”.
ກົມກົງສຸນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016 ເປັນຕົ້ນໄປ, ກົມກົງສຸນ ຈະນຳໃຊ້ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍໜັງສືຜ່ານແດນແບບໃໝ່ ຊຶ່ງສາມາດສຳເນົາ ແລະ ດາວໂຫລດເອົາຈາກເວັບໄຊຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ http://mofa.gov.la/index.php/lo ຫລື http://mofa.gov.la/index.php/lo/passport_application
ຈຸດປະສົງໃນການປັບປຸງແບບຟອມຄຳຮ້ອງໜັງສືຜ່ານແດນ ແລະ ຂັ້ນຕອນອະນຸຍາດການຂໍໜັງສືຜ່ານແດນ ໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແມ່ນເພື່ອບໍລິການປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ປະຢັດເວລາ.
ດັ່ງນັ້ນ, ກົມກົງສຸນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງຂໍຖືເປັນກຽດ ແຈ້ງມາເພື່ອຊາບຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2016
ກົມກົງສຸນ

Powered by Blogger.