Header Ads

ຄລິບລໍ້ຄົນພິການ ອັດສະລິຍະ


ນີ້ເປັນແນວຄວາມຄິດ ລໍ້ອັດສະລິຍະ ສຳລັບຄົນພິການ ທີ່ຊ່ວຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້. ລໍ້ນີ້ຈະພາທ່ານເຮັດໄດ້ຫຼາຍໆຢ່າງເດີ. ກົດຊົມຄລິບຂ້າງລຸ່ມເລີຍ

Powered by Blogger.