[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ຄລິບລໍ້ຄົນພິການ ອັດສະລິຍະ


ນີ້ເປັນແນວຄວາມຄິດ ລໍ້ອັດສະລິຍະ ສຳລັບຄົນພິການ ທີ່ຊ່ວຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້. ລໍ້ນີ້ຈະພາທ່ານເຮັດໄດ້ຫຼາຍໆຢ່າງເດີ. ກົດຊົມຄລິບຂ້າງລຸ່ມເລີຍ

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1