[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ຄລິບຂ່າວ: ທ້າວພູດ້ອຍ ໄດ້ຮັບເປັນຄົນເຈັບພິເສດຂອງໂຮງໝໍຈຳປາສັກ


ທ້າວພູດ້ອຍ ໄດ້ຮັບເປັນຄົນເຈັບພິເສດຂອງໂຮງໝໍຈຳປາສັກ, ທັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ.

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1