Header Ads

ບໍ່ຢາກໃຫ້ຜິວແຫ້ງ ມີສິວ ແລະ ມີຮິ້້ວຮອຍ ຄວນອ່ານດ່ວນ!


ບໍ່ຢາກໃຫ້ຜິວແຫ້ງ ມີສິວ ແລະ ມີຮິ້້ວຮອຍ ຄວນອ່ານດ່ວນ!

ໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີຈະມີສະພາວະເປັນດ່າງອ່ອນໆ ເຫດນີ້ການກິນອາຫາທີ່ເປັນກົດຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດເລີ່ມແປສະພາບເປັນກົດ ຜິວໜັງຖືກລົບກວນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

ອາຫານມີທັງຊະນິດທີ່ເປັນກົດ ແລະ ເປັນດ່າງ ຄວນຮັບປະທານອາຫານທີ່ເປັນດ່າງ ເຊິ່ງມີຫຼາຍໃນວິຕາມິນແລະເກືອແຮ່ໃຫ້ພຽງພໍ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ິຜິວໜັງແຂງແຮງ ປ້ອງກັນຜິວແຫ້ງແລະການເກີດຂອງສິວ.
 ອາຫານທີ່ເປັນດ່າງ ທີ່ຊ່ວຍຮັກສາການທຳງານຂອງຜິວໃຫ້ປົກກະຕິໄດ້ແກ່:

ວິຕາມິນ ເອ: ມີຫຼາຍໃນຫມາກເລັ່ນ ກະລົດ ກ້ວຍ ໄຂ່ ນົມ ຫມາກອຶ ຜັກບົ້ງ ເຫັດຫອມ ຫມາກແຕງ ແລະ ແຄນຕາລູບ

ຄຸນປະໂຫຍດ
  • ·         ສ້າງເຊວຜິວຫນັງ
  • ·         ເຮັດໃຫ້ເຫື່ອແລະນ້ຳມັນຈາກຮ່າງກາຍອອກຕາມປົກກະຕິ
  • ·         ພູມຕ້ານທານໂຣກດີຂຶ້ນ


ຫາກໄດ້ຮັບບໍ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ ຜິວແຫ້ງ ສິວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ່ວໄວ.
Powered by Blogger.