Header Ads

ສັ່ງເປີດປິດ ໄຟຟ້າ ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມທາງເຟສບຸກ


ນັກສຶກສາລາວ ຊື່ Tock Phonevilay ກຳລັງພັດທະນາ ລະບົບສັ່ງເປີດປິດ ໄຟຟ້າ ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມທາງເຟສບຸກ.
ມາຊົມນຳກັນວ່າລະບົບຈະເຮັດວຽກແບບໃດ?

ແນວຄິດດີໆ ຢາກໃຫ້ມີຜູ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສ້າງສັນສິ່ງດີໆ ຕໍ່ໄປ.
ໂດຍ: Tock Phonevilay
------------------------------
ປະກາດ ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

Powered by Blogger.