Header Ads

ມອບພະພຸດທະຮູບ 98 ອົງຄືນໃຫ້ເມືອງຈອມເພັດ


ມອບພະພຸດທະຮູບ 98 ອົງຄືນໃຫ້ເມືອງຈອມເພັດ
---------------------------
ຂປລ. ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫລວງພະບາງໄດ້ຮັບເອົາພະພຸດທະຮູບ 98 ອົງຄືນຈາກພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງດັ່ງກ່າວເພື່ອນໍາມາປະດິດສະຖານໄວ້ທີ່ວັດຊຽງແມນໄຊຍະເສດຖາຣາມ ເມືອງຈອມເພັດ ພາຍຫລັງເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ມອບພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫລວງພະບາງໃນປີ 2008 ເພື່ອນໍາໄປເກັບຮັກສາໄວ້ຊົ່ວຄາວ.

ພິທີມອບ-ຮັບພະພຸດທະຮູບຄືນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ວັດຊຽງແມນໄຊຍະເສດຖາຣາມ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫລວງພະບາງລະຫວ່າງອໍານາດການປົກຄອງເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງຈໍານວນພະພຸດທະຮູບທັງໝົດ 98 ອົງນີ້ປະກອບມີ: ພະບຸຄໍາ 1 ອົງ, ພະບຸເງິນ 32 ອົງ, ພະໄມ້ 1 ອົງ, ພະດິນ 8 ອົງ, ແຜ່ນພະບົດ 1 ແຜ່ນ ແລະ ພະຊືນ 55 ອົງ. ຕາມການສັນນິຖານຂອງຈໍານວນພະພຸດທະຮູບທັງໝົດທີ່ຄົ້ນພົບໃນປີ 2008 ໄດ້ລະບຸວ່າອາດສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງສັດຕະວັດທີ 14-16.ທ່ານ ບົວພັນ ອຸດົມສິນ ຮອງເຈົ້າເມືອງຈອມເພັດໄດ້ກ່າວວ່າ: ການມອບພະພຸດທະຮູບຈໍານວນຄືນດັ່ງກ່າວໃຫ້ເມືອງຂອງຕົນເອງນໍາມາເກັບຮັກສາໄວ້ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງເມືອງມີສະຖານທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມໃນການຄຸ້ມຄອງແລ້ວ. ພາຍຫລັງທີ່ພວກເຮົາພົບເຫັນພະພຸດທະຮູບໃນປີ 2008 ຜ່ານມາ, ແຕ່ທາງເມືອງຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີສະຖານທີ່ປະດິດສະຖານເພື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີລັກເອົາໄປ ສະນັ້ນຈິງມອບໃຫ້ພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫລວງພະບາງນໍາເອົາເກັບຮັກໄວ້ເປັນການຊົ່ວຄາວ ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາຕ້ອງນໍາກັບຄືນມາບ່ອນເກົ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມແລ້ວ.
Powered by Blogger.