Header Ads

ນໍເວ ວາງແຜນສ້າງທາງອຸໂມງໃຕ້ນຳ ມູນຄ່າ 25 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ


ເປັນທີ່ຮືຮາ ກັບໂຄງການສ້າງທາງອຸໂມງ ລອດນຳທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ ຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີການວາງແຜນກັນທີ່ ປະເທດ ນໍເວ. ໂຄງການນີ້ຈະສ້າງ ທາງລອດໃຕ້ນ້ຳ ເປັນແບບ ທໍ່ອຸໂມງ ແບບຄູ່.

ຕາມແຜນການແມ່ນຈະສ້າງແຕ່ ເມືອງ Kristiansand ທີ່ຢູ່ຕອນໃຕ້ ຫາ ເມືອງ Trondheim ທີ່ຢູ່ພາກເໜືອ ຂອງ ປະເທດນໍເວ. ເສັ້ນທາງນີ້ ຈະຊ່ວຍລຸດຜ່ອນເວລາການເດີນທາງ ຈາກເສັ້ນທາງປະຈຸບັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 21 ຊົ່ວໂມງໃຫ້ເຫຼືອພຽງ 10 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ.

ແບບການກໍ່ສ້າງ ແມ່ນການສ້າງທາງອຸໂມງທໍ່ແບບຄູ່ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມເລີກຈາກໜ້ານ້ຳ 30 ແມັດ
ແຕ່ລະທໍ່ ຈະມີທາງແລ່ນສອງເລນ. ເຊິ່ງຄາດການມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງແມ່ນ 25 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ແລະ ຄາດວ່າ ປີ 2035 ຈະໄດ້ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້.

ຊົມຄລິບເລີຍ...


Powered by Blogger.