Header Ads

ທ້າພິສູດ!! ໃຊ້ຄ້ອນປອນ ທັບຂົວທີ່ເຮັດທາງຍ່າງດ້ວຍແກ້ວ !!!


ຄລິບ ທ້າພິສູດ ຄວາມແຂງແກ່ນຂອງ ຂົວ ທີ່ອູ່ ທີ່ເຮັດດ້ວຍແກ້ວ ຢູ່ປະເທດຈີນ.  ທ້າໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປ ໃຊ້ຄ້ອນປອນ ແມ່ນແລ້ວ ຄ້ອນປອນ ທັບລົງໃສ່ແກ້ວ ທີ່ເຮັດເປັນທາງຍ່າງ. ນອກນີ້ຍັງໄດ້ທົດລອງໃຫ້ຂີ່ລົດໃຫຍ່ເຂົ້າໄປອີກ. ມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍວ່າມັນແຂງແຮງຊຳໃດ. 

No comments

Powered by Blogger.