[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ເຄື່ອງດຶ່ມນ້ຳຫົວສີໃຄ ເຮັດງ່າຍໆ

ວິທີເຮັດເຄື່ອງດຶ່ມນ້ຳຫົວສີໃຄ

ນ້ຳຫົວສີໃຄ ເປັນອີກເຄື່ອງດື່ມທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ທຸກຄົນຄວນເຮັດໄວ້ດຶ່ມເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ. ມາເບິ່ງວິທີການເຮັດນ້ຳຫົວສີໃຄກັນເລີຍ.

ວັດຖຸດິບ:
ໃຫ້ກະກຽມ ວັດຖຸດິບດັ່ງນີ້ (ສຳລັບເຮັດ 1-2 ຈອກ)
- ຫົວສີໃຄ 1 ຫົວ ຫຼື ຫຼາຍຫົວ ຖ້າຢາກເຮັດໝໍ້ໃຫຍ່
- ນ້ຳເຊື່ອມ 15 ກຣາມ (ຫຼື ຖ້າຕ້ອງການເຮັດຫຼາຍ ກໍ່ເພີ່ມໄດ້)
- ນ້ຳ 240 ກຣາມ

ວິທີເຮັດ:
- ໃຫ້ລ້າງຫົວສີໃຄ ໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວນຳມາຫັ່ນໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ທັບໃຫ້ແຕ໋ກມຸ່ນດີ.
- ເອົາຫົວສີໃຄທີ່ທັບແຕ໋ກມຸ່ນດີ ລົງໃສ່ໝໍ້ກັບນ້ຳ ແລ້ວ ຕົ້ມໃຫ້ຟົດ, ຕົ້ມຈົນວ່າໃຫ້ນ້ຳເປັນສີຂຽວ ຈິ່ງສະແດງວ່າ ນ້ຳຫົວສີໃຄ ແມ່ນອອກດີ.
- ຈາກນັ້ນ ກໍ່ປະໄວ້ ຈົນນ້ຳອຸ່ນ ຫຼື ເຢັນຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລ້ວ ຈິ່ງກຽມເສີບ

ວິທີດຶ່ມ
- ສາມາດດຶ່ມອຸ່ນ ກັບນ້ຳເຊື່ອມ ທີ່ກະກຽມໄວ້ ຫຼື
- ກິນແບບເຢັນ ໂດຍປະສົມກັບນ້ຳເຊື່ອມ ແລ້ວ ແຊຕູ້ເຢັນໄວ້, ກ່ອນເອົາອອກມາດຶ່ມໃຫ້ຊື່ນໃຈ
- ບາງຄົນມັກ ຈະເອົາໝາກນາວ ບີບໃສ່ຈັກໜ້ອຍ ກໍ່ບໍ່ວ່າກັນ ເປັນການເພີ່ມລົດຊາດ

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1