Header Ads

ຄລິບ ຈັບກຸມຄາດຕະກອນ ຜົວໄທຂ້າເມຍລາວ ທີ່ໜອງຄາຍ


ຄລິບຕອນຈັບກຸມຄາດຕະກອນ
ຜົວຄົນໄທ ທີ່ແຕ່ງງານກັບຍິງລາວ, ລົງມືຄາດຕະກຳເມຍ ແລະ ລູກຊາຍ
ໃນເວລາ ປະມານ 14:00 ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2016. ແລະ ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2016 ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດຈັບຕົວ ຄາດຕະກອນໄດ້ແລ້ວ.
ຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ້ຄວາມເປັນທຳແກ່ຜູ້ຕາຍ ແລະ ລົງໂທດ ຄົນກະທຳຜິດ ຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຂັດ.

Add caption

No comments

Powered by Blogger.