[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ເດັກນ້ອຍ 5 ປີ ທີ່ຄິດໄລ່ເລກເກັ່ງທີ່ສຸດໃນໂລກ


ເດັກນ້ອຍນີ້ສຸດຍອດອີຫຼີ! ອາຍຸ 5 ປີ ແຕ່ເກັ່ງໃນການຄຳນວນເລກ ທີ່ສຸດ. ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃສ່ເຄື່ອງຄິດເລກ.


ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1