[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ຄູ່ສົມລົດໃໝ່ທີ່ຟ້ອນກ້ຽວກັນງາມທີ່ສຸດເດີ!


ກ່ອນອື່ນຕ້ອງສະແດງຄວາມຍິນດີກັບຄູ່ບ່າວສາວ. ທີມງານປະກາດ ຂໍຈັດໃຫ້ເປັນຄູ່ຟ້ອນລຳວົງ ບ່າວສາວ ທີ່ງົດງາມທີ່ສຸດ ທີ່ເຄີຍພົບເຫັນມາ. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທັງສອງຈົ່ງຮັກກັນໝັ້ນແກ່ນເດີ.

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1