[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ຕາດກອຍລອຍຟ້າ ທີ່ເມືອງປະທຸມພອນ ຄວາມສຸກຈາກທຳມະຊາດ


ຕາດກອຍ ລອຍຟ້າ ເປັນອີກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໄປທ່ຽວຊົມ, ກັບການສຳພັດທຳມະຊາດ, ສາຍນ້ຳທີ່ໃສເຢັນ, ສຽງນ້ຳໄຫຼ, ຂີ່ສະລິງ ແລະ ເດີນປ່າ!
ຢ່າລື່ມເດີ ຕາດກອຍ ລອຍຟ້າ ທີ່ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ມາຊົມພາບງາມໆ ຂອງສະຖານທີ່ນີ້ໄດ້ເລີຍ.

ຢາກໄປທ່ຽວສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:​ 020 96 498 850ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1