Header Ads

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ ອີດີແອລ ກວດກາບັນຫາບິນຄ່າໄຟຟ້າ ທີ່ແພງ


ພາຍຫຼັງບັນຫາບິນຄ່າໄຟຟ້າ ສູງຜິດກະປົກກະຕິແຕ່ເດືອນ ເມສາ ແລະ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2016. ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ອອກມາຮ້ອງຮຽນ ຜ່ານສື່ອ່ອນລາຍ. ໃນທີ່ສຸດວັນທີ 25 ພຶດສະພາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກໍ່ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ EDL ລົງກວດກາ ແລະ ເກັບກຳໝໍ້ນັບໄຟ ແລະ ໃບບິນ ທີ່ຄາດວ່າຈະມີບັນຫາ.

ແລະ ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2016, EDL ກໍ່ໄດ້ ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ພົບເຫັນວ່າ ບິນຂອງຕົນເອງອາດຈະບໍ່ຖືກ ໃຫ້ໄປແຈ້ງຕໍສູນຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ເພື່ອເຮັດການກວດສອບຕໍ່ໄປNo comments

Powered by Blogger.