[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ສະຫຼອງແກ້ວຫຼັກເມືອງ ທີ່ຊໍາເໜືອ ຄົບຮອບ 8 ປີ 17/5/2008~17/5/2016


ສະຫຼອງແກ້ວຫຼັກເມືອງ ທີ່ຊໍາເໜືອ ຄົບຮອບ 8 ປີ
17/5/2008~17/5/2016

ແກ້ວຫຼັກເມືອງ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເທດສະບານ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ອົງຄະນະພັກ-ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຕົກລົງກໍ່ສ້າງ ສວນແກ້ວຫຼັກເມືອງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ່ 24/9/2007 ແລະ ໄດ້ສຳເລັດວັນທີ 17/5/2008.

ປັດຈຸບັນສວນແກ້ວຫຼັກເມືອງ ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ສັກສິດ ດ້ວຍ 4 ສັດຈະທໍາ ຢູ່ເສົາໜ່ວຍແກ້ວຫຼັກເມືອງ ແລະ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສຳຄັນຂອງແຂວງຫົວພັນ.

ໃນວັນທີ່ 16/5/2016 ການນໍາ ແລະ ປະຊາຊົນຊາວເມືອງຊໍາເໜືອ ແລະ ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ພ້ອມກັນເຮັດພິທີ ທໍາບຸນໃສ່ບາດ ແລະ ມ່ວນຊື່ນຄົບງັນ.

ລາຍງານໂດຍ: ອາສາ ປະກາດ
-----------------------
www.pakaad.com


ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1