Header Ads

ໄຟໄໝ້ຕະຫຼາດດາວເຮືອງ, ປາກເຊ 17/5/2016


ເຫດ: ໄຟໄໝ້ຕະຫຼາດດາວເຮືອງ, ປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ
ເວລາ: ປະມານ 02:00 - 17/5/2016
ເສຍຫາຍໜັກ, ສາເຫດ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍຢູ່ໃນການສືບສວນ.
ຜູ້ລາຍງານບອກວ່າ ໄຟໄໝ້ໜັກຫຼາຍ ພ້ອມທັງມີສຽງແຕກ ຄືລະເບີດຫຼາຍໆຄັ້ງຕໍ່ເນືອງ. ໄໝ້ຈົນຮອດ 05:00 ກໍ່ບໍ່ດັບ.

ສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ກັບເຫດການຄັ້ງນີ້.

ໄຟໄໝ້ ຕະຫຼາດດາວເຮືອງ ທີ່ປາກເຊ ເຫັນ ວ່າເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງ. ເຊິ່ງຄັ້ງກ່ອນໜ້ານີ້ແມ່ນປະກອບມີ
ວັນທີ 20 ເມສາ 2015 http://bit.ly/1WBVmXV
ວັນທີ 20 ພະຈິກ 2013 http://bit.ly/1WBVuGM (ຂໍ້ມູນຈາກ ໂທລະໂຄ່ງ)

ລາຍງານໂດຍ: ອາສາ ປະກາດ
---------------------------
www.pakaad.com

 

No comments

Powered by Blogger.