[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ລວມພາບແລະຄລິບ ຫິມະເມືອງລາວ


ພາບຈາກຫຼາຍໆທ່ານ ຢູ່ຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ
ສະໂນຕົກທີ່ເຂດໜອງແຮດ....
ສະໂນຕົກທີ່ເຂດໜອງແຮດ....ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ທຸກຄົນຕ້ອງລະມັດລະວັງເດີ.ຄລິບຈາກ: ປະຊາຊົນໜອງແຮດ
Posted by ປະກາດ Pakaad on Monday, January 25, 2016

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1