Header Ads

ລວມພາບແລະຄລິບ ຫິມະເມືອງລາວ


ພາບຈາກຫຼາຍໆທ່ານ ຢູ່ຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ
ສະໂນຕົກທີ່ເຂດໜອງແຮດ....
ສະໂນຕົກທີ່ເຂດໜອງແຮດ....ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ທຸກຄົນຕ້ອງລະມັດລະວັງເດີ.ຄລິບຈາກ: ປະຊາຊົນໜອງແຮດ
Posted by ປະກາດ Pakaad on Monday, January 25, 2016

No comments

Powered by Blogger.