Header Ads

ຫົວເຫີວຍເຕີບໂຕຢູ່ໃນຕະຫຼາດໂລກຈົນກາຍເປັນສະມາດໂຟນຍີຫໍ້ຊັ້ນນຳຢູ່ໃນຈີນ


ຫົວເຫີວຍເຕີບໂຕຢູ່ໃນຕະຫຼາດໂລກຈົນກາຍເປັນສະມາດໂຟນຍີຫໍ້ຊັ້ນນຳຢູ່ໃນຈີນ
-----------------------------------------------------
ນັບເປັນປີທອງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫົວເຫີວຍທີ່ລ່າສຸດໄດ້ປະກາດຕົວເລກຜົນປະກອບການແລະຕົວເລກຜົນປະກອບການຂອງປີ 2015 ພາຍໃນງານ CES 2015 ຢ້ຳ!! ປີທອງແຫ່ງການທຳລາຍສະຖິຕິດ້ວຍຜົນປະກອບການສູງເກີນກ່ວາ 20,000 ລ້ານໂດລ້າເຕີບໂຕກ່ວາ 70% ເມື່ອທຽບກັບຊ່ວງດຽວກັນຂອງປີກ່ອນ.

ນອກຈາກນັ້ນຫົວເຫີວຍຍັງຈັດສົ່ງສະມາດໂຟນກວ່າ 108 ລ້ານໜ່ວຍສູ່ຕະຫຼາດໂລກໃນປີດຽວກັນເຊິ່ງເພີ່ມຂື້ນຈາກປີກ່ອນເຖິງ 44% ເຮັດໃຫ້ຫົວເຫີວຍກາຍເປັນຜູ້ນຳໃນຖານະຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນສັນຊາດຈີນທີ່ສາມາດຈັດສົ່ງສະມາດໂຟນໄດ້ເຖິງ 108 ໜ່ວຍ.

ພາບຈາກ: Huawei Mobile Laos

ດ້ວຍຕົວເລກການຈັດສົ່ງສະມາດໂຟນກ່ວາ 108 ລ້ານໜ່ວຍໃນປີ 2015 ຖືເປັນເຄື່ອງຢືນຢັນເຖິ່ງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຫົວເຫີວຍໃນຖານະໜຶ່ງໃນສາມບໍລິສັດຊັ້ນນຳທີ່ຄອບຄອງສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ຊ່ອງຫ່ວາງຂອງການແຂ່ງຂັນຫຼຸດລົງທັງນີ້ຫົວເຫີວຍຍັງເປັນຜູ້ຄອບຄອງສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດຈີນມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ 2015 ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ບໍລິສັດສົ່ງສະມາດໂຟນລະດັບພີມ້ຽມສອງລຸ້ນອອກສູ່ຕະຫຼາດນັ້ນຄື P8 ແລະ Mate S ນອກຈາກຄວາມສຳເລັດໃນປະເທດຈີນແລ້ວຫົວເຫີວຍຍັງປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນລະດັບໂລກຢ່າງຫຼາຍນຳອີກໂດຍໃນແຖບຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ ຕົວເລກສ່ວນແບ່ງໃນຕະຫຼາດສະມາດໂຟນແບບໄຮແອນ (ສະມາດໂຟນລາຄາ 400-500 ຢູໂຣ) ຂອງຫົວເຫີວຍກໍ່ໂດດເດັ່ນຫຼາຍເຊັນກັນໂດຍຫົວເຫີວຍຕິດໜຶ່ງໃນສາມບໍລິສັດຊັ້ນນຳທີ່ຄອບຄອງສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດໃນປະເທດສະເປນ, ອີຕາລີ, ເບຢ້ຽມ, ສະວິດເຊີແລນ, ໂປຣຕຸເກດແລະປະເທດອື່ນໆອີກຫຼາຍປະເທດ.

ພາບຈາກ ເພດຈ໌: Huawei Mobile LaosNo comments

Powered by Blogger.