[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ປະຕິທິນ ປີ ພ.ສ 2558-59, ຄ.ສ 2016, ຈ.ສ 1377-78 ໂດຍ ວັດປ່າໂພນເພົາ ວະນາຣາມ ຫຼວງພະບາງ.

ປະຕິທິນ ປີ ພ.ສ 2558-59, ຄ.ສ 2016, ຈ.ສ 1377-78 ໂດຍ ວັດປ່າໂພນເພົາ ວະນາຣາມ ຫຼວງພະບາງ.


 
















ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

3 comments

  1. ໃຊ້ໂປແກມຫຍັງເຮັດຍາທ່ານ

    ReplyDelete
  2. ສະບາຍດີ ຍາກໄດ້ປະຕິທິນ ວັດໂພນເພົາ ປີ 2014 ລົບກວນຊ່ວຍໂພສໃຫ້ແດ່ ຂອບໃຈ

    ReplyDelete
  3. ສະບາຍດີ ຍາກໄດ້ປະຕິທິນ ວັດໂພນເພົາ ປີ 2014 ລົບກວນຊ່ວຍໂພສໃຫ້ແດ່ ຂອບໃຈ

    ReplyDelete

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1