[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ

ປະກາດຊອກຫາໝາ ຫມາຊື່ ແຟນຕ້າ ເພດແມ່ ອາຍຸ1ປາຍ


ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແດ່ ປະກາດຊອກຫາໝາ
ຫມາຊື່ ແຟນຕ້າເພດແມ່ ອາຍຸ1ປາຍ ບ້ານໂນນແກ້ວ ເມືອງສີໂຄດ ກຳແພງນະຄອນ ຫມາເສຍຢູ່ຕະຫລາດນ້ອຍບ້ານໂນນແກ້ວ
ເສຍມື້ນີ້ຕອນປະມານ5ໂມງແລງມີຄົນຄົນຢູ່ຕະຫລາດເຫັນຄັ້ງຫລ້າສຸດແມ່ນຢູ່ຕະຫລາດນ້ອຍບ້ານໂນນແກ້ວ ຫມານ້ອງລາວນຳແມ່ຂອງນ້ອງໄປແລ້ວລາວຂື້ນລົດຜິດຄັນມີຄົນເຫັນລາວຂື້ນລົດໄປນຳຜູ້ຍິງສອງຄົນ
ເຈົ້າຂອງຫມາຊື່ຫລ້າເບີໂທຕິດຕໍ່ກັບ55594441

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1