[Latest News][6]

ຂ່າວລັດຖະບານ


ລັກສະນະຂອງຕີນ ບົງບອກບາງຢ່າງ (ກະລຸນາໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ)

1. ຕີນແບບໂຣມັນ

ເປັນຮູບຮ່າງຕີນທີ່ຖືວ່າພົບເຫັນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຄົນທີ່ມີຕີນແບບນີ້ ຈະເປັນຄົນນິໄສລ່າເລີງ ແລະ ມັກເຂົ້າສັງຄົມ. ເປັນຄົນມີສະເໜ່, ເປັນນັກເວົ້າທີ່ດີ ແລະ ເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້!


ລັກສະນະຂອງຕີນແບບໂຣມັນ ແມ່ນຈະມີນິ້ວຕີນທີ່ບໍ່ຍາວຫຼາຍ ແລະ ຈະບໍ່ລຸດລື່ນກັນຫຼາຍ. ຈິ່ງເໝາະທີ່ຈະໃສ່ເກີບຫົວກົມ ຫຼື ແບບຫຼ່ຽມກໍ່ໄດ້.​


2. ຕີນແບບຫຼ່ຽມ

ຈະມີລັກສະນະນິ້ວຕີນເກືອບວ່າສະເໝີກັນໝົດ. ຄົນທີ່ມີຕີນລັກສະນະນີ້ ຈະເປັນຄົນທີ່ມີຈິດໃຈເດັດຂາດ ຈິ່ງເໝາະກັບວຽກທີ່ກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ການຕ່າງໆ, ເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
3. ຕີນແບບ ເກຣັກ


ເອີ້ນວ່າຕີນ ແປວໄຟ ມີຮູບຮ່າງທີ່ເປັນຈຸດເດັ່ນຄື ນີ້ວຕີນນີ້ວຊີ້ຈະຍາວອອກມາກາຍນີ້ວອື່ນໆ ແລະ ຍາວກວ່ານີ້ວໂປ້ຕີນ.​ ຄົນທີ່ມີຕີນລັກສະນະນີ້ ຈະເປັນຄົນນິໄສດີ, ໃຈເມດຕາ, ເປັນສີລະປິນ, ນັກອອກແບບ ຫຼື ນັກກິລາ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ດີ, ເປັນນັກວາທະສິນທີ່ດີ ແລະ ຍັງເປັນຄົນທີ່ມັກ ບຸກເບີກອີກດ້ວຍ.

ຕີນປະເພດນີ້ຈະເໝາະກັບການໃສ່ ເກີບຫົວແຫຼມ, ຜູ້ທີ່ມີຕີນແບບນີ້ ມັກຈະມີແຂນຂາຍາວ, ດັ່ງນັ້ນ ບັນດານາງແບບ ຈິ່ງມີຕີນປະເພດນີ້ຫຼາຍ.4. ຕີນແບບອີຢີບ
ຄົນມີລັກສະນະຕີນແບບນີ້ ມັກຈະເປັນຄົນເອົາໃຈຕົນເອງ, ອາລົມປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍ,​ເພາະເປັນຄົນຊື່ຕົງກັບອາລົມເກີນໄປ. ເໝາະທີ່ຈະເປັນນັກສະແດງ ເພາະຕີບົດແຕກແນ່ນອນ

ລັກສະນະຂອງຕີນແບບອີຢີບ ແມ່ນໂປ້ຕີນຈະໃຫຍ່ ແລະ ຍາວກວ່າໝູ່, ສ່ວນນິ້ວອື່ນຈະສັ້ນລຽງກັນລົງມາ.

ທີ່ມາ: Liekr.com
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ປະກາດ

ປະກາດ Pakaad: ຮ່ວມສ້າງຄວາມສຸກສູ່ສັງຄົມລາວ

ສົນໃຈໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂທ 0305898959

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search

ຂ່າວໜ້າ 1