Header Ads

ນະວັດຕະກຳຂອງໂທລະສັບມືຖືໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: Making It Possible (ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຈິງ)ນະວັດຕະກຳຂອງໂທລະສັບມືຖືໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: Making It Possible (ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຈິງ)
---------------------------------------------------------------
ໂທລະສັບມີການປະຕິວັດຈັ່ງໃດທັງໃນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ເປັນທຸລະກິດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຜູ້ປະກອບຍັງໃສ່ໃຈກັບຄຸນນະພາບຂອງສະມາດໂຟນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນປີນິ້ Huawei ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄຳວ່າ “ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້” ເພື່ອທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຄຸນນະພາບລະດັບສູງ ການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດລະດັບສູງໂດຍສະເພາະທາງຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ການທີ່ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສູດເປັນອັນດັບ 3 ທີ່ເປັນຜູ້ນຳດ້ານນະວັດຕະກຳ Huawei ມີເຄື່ອງມືທີ່ຈະຈັດການກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າກັບຄຸນນະພາບ ເຊີ່ງບໍ່ຄືກັບອຸປະກອນລາຄາຍອ່ມເຍົາຄື Huawei Y6 ການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດສະມາດໂຟນ ເພື່ອຕຽມພ້ອມມາເປັນໂທລະສັບມືຖືທີ່ນຳດ້ານເທັກໂນໂລຢີໃນບໍລະເວນຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດໃໝ່ໆ.

Huawei P8

ການພັດທະນາການຕຶດຕໍ່ສື່ສານໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໝາຍເຖິງເຄືອຂ່າຍ LTE ແລະ ຕົວເລືອກຂອງສະມາດໂຟນປະມານ 80% ຂອງໂລກທີ່ຕິດອັນດັບ 50 ບໍລິສັດທີ່ເຮັດວຽກກັບ Huawei ຕັ້ງແຕ່ປີ 1987 ໃນປີນີ້ Huawei ຍັງມີແຜນທີ່ຈະລົງທຶນ $600 ລ້ານ ເພື່ອພັດທະນາລະບົບ 5G ແລະ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດພັດທະນາເຄື່ອຂ່າຍ 5G ໄດ້ໃນປີ 2020 ເຊີ່ງໜ້າຈະເທົ່າກັບ 100 ເທົ່າໃນການພັດທະນາ 4G   ພຶດຕະກຳການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນຈະເບີ່ງເຖີງການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ແລະ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນຄືປະສັບການຂອງຜູ້ໃຊ້ສະມາດໂຟນ ເຊັ່ນ Huawei G7Plus ມີຄົບເຄື່ອງຂອງສະມາດໂຟນໃນລາຄາທີ່ເຫຼືອເຊື່ອ Huawei ເປັນຍີ່ຫໍ້ທຳອິດທີ່ນຳການສະແກນນຶ້ວມືເຂົ້າມາສູ່ຕະຫຼາດສະມາດໂຟນ ເຊີ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນໄດ້ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

Huawei Mate 8


 ອຸປະກອນທີ່ດູດີ ແລະ ການປ່ຽນແປງລະບົບອິນເຕີເນັດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຈະມີການປ່ຽນແປງດີຂື້ນ Huawei ເປັນແນວໜ້າທີ່ຈະພາເທັກໂນໂລຢີກ້າວໄປໃນອານາຄົດເຮັດຫຼາຍສີ່ງເປັນໄປໄດ້ ເຖີງວ່າໃນອະດີດຈະເບີ່ງຄືວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ພາຍໃຕ້ການລົງທຶນໄປກັບການວິໄຈກວ່າໝື່ນລ້ານ ກັບການພັດທະນາ ແລະ ທັດລອງໃຊ້ ການມີພະນັກງານທີ່ມີຄວາມສາມາດເພື່ອພັດທະນາໄປສູ່ໂທລະສັບມືຖືລະດັບພີມ່ຽມ Huawei ຈະເຮັດຕາມຄຳຂວັນຄື ເຮັດມັນໃຫ້ເປັນຈິງ.

No comments

Powered by Blogger.