Header Ads

Huawei ເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແຮງ ໃນປີ 2015


ການດຳເນີນການຂອງກຸ່ມທຸລະກິດ Huawei ໃນປີ 2015
ການເຕີບໂຕຂອງຜູ້ຜະລິດສິ້ນສວ່ນອຸປະກອນສະມາດໂຟນຈາກລະດັບກາງໄປສູ່ລະດັບສູງ

ເສິ້ນເຈິ້ນ ປະເທດຈີນ 27 ຕຸລາ 2015: ກູ່ມທຸລະກິດຫົວເວີ່ຍ ລາຍງານເຖີງຜົນການປະຕິບັດງານໃນໄຕມາດທີ່3 ຂອງປີ 2015 ລາຍງານວ່າມີການເຕີບໂຕສະໝ່ຳສະເໝີຂອງທຸລະກິດສະມາດໂຟນຈາກລະດັບປານກາງສູ່ລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນເທົ່າກັບ 33%. ຜົນຜະລິດສະມາດໂຟນຂອງ Huawei ໃນໄຕມາດທີ່3 ມີຈຳນວນຫຼາຍເຖີງ 29.4 ລ້ານອັນ, ປຽບທຽບປີຕໍ່ປີແມ່ນເພີ່ມຂື້ນເຖີງ 63% ປະກອບກັບອຸສະຫະກຳອຸປະກອນສະມາດໂຟນໃນປີ 2015 ທີ່ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຂຶ້ນອີກ  9.3%

Huawei ຄືຜູ້ຜະລິດສິ້ນສວ່ນສະມາດໂຟນສົ່ງອອກໄປ ຢູໂຣບ ແລະໃນບໍລິເວນຕາເວັນອອກກາງຂອງອາຟິກາ ເຕີບໂຕເຖີງ 98% ແລະ 70% ຕາມລຳດັບຕໍ່ປີເຊິ່ງເປັນການເບີ່ງຜົນລວມຂອງຄວາມສຳເລັດຈາກໄຕມາດທຳອິດ ການລາຍງານໃນປີຕໍ່ປີເພີ່ມຂຶ້ນເຖີງ 81%


ຈຸດແຂງຂອງ Huawei ໃນຕະຫຼາດໂລກ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດສ້າງຕົນເອງຈົນກ້າວໄປສູ່ອັນດັບທີ່ 3 ຂອງຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນໃນເດືອນມັງກອນຈົນເຖີງສິງຫາ ເຊີ່ງມີ່ສວ່ນແບ່ງຕະຫຼາດຢູ່9.5%
Huawei ຍັງກ້າວໄປເປັນຜູ້ນຳຕະຫຼາດຂອງຈີນໃນເດືອນກັນຍາ2015 ແລະ ຄອງສ່ວນແບ່ງຕະລາດ 15.2%. Huawei ຍັງຕິດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນໃນ Australia, Belgium, Italy, Portugal, Spain, Switzerland and New Zealand

ໃນເດືອນຕຸລາ2015, Huawei ກ້າວໄປສູ່ແບນ໌ທີ່ຕິດຕະຫຼາດຈາກ 100 ແບນ໌ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກ ເຊີ່ງຫົວເວີ່ຍ ຢູ່ໃນລຳດັບທີ່ 88 ສຳລັບການຈັດລຳດັບນີ້ແມ່ນເປັນແບນ໌ທຳອິດຂອງຈີນທີ່ຕິດອັນດັບ.

ເພີ່ມເຕີມ:
Facebook: www.facebook.com/HuaweiDevice
Twitter: www.twitter.com/HuaweiDevice
Google+: www.google.com/+HuaweiDevice
YouTube: www.youtube.com/HuaweiDevice
Flickr: www.flickr.com/HuaweiDevice

No comments

Powered by Blogger.