Header Ads

ເຕືອນໄພ: ຂີ່ລົດຈັກ ມີເດັກນ້ອນຊ້ອນໜ້າ ຊ້ອນຫຼັງ ໃຫ້ລະວັງ!


ເຕືອນໄພ: ຂີ່ລົດຈັກ ມີເດັກນ້ອນຊ້ອນໜ້າ ຊ້ອນຫຼັງ ໃຫ້ລະວັງ!
----------------------------------
ຂ້າພະເຈົ້າມີເລື່ອງທີ່ຢາກເລົ່າໃຫ້ຟັງ ກ່ຽວກັບລົດຈັກ, ່ ຂ້າພະເຈົ້າມີລົດ ຮອນດາ ຄຼິກ 125i ປີ 2015, ເຊິ່ງມັນເກີດຂຶ້ນກັບຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ລູກນ້ອຍສອງຄົນ. ເພື່ອເປັນອຸທາຫອນໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີ່ໃຊ້ລົດຈັກປະເພດເກຍໂອໂຕ.

ມາເຂົ້າເລື່ອງກັນເລີຍ ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ປະມານ 1 ເດືອນຜ່ານມາ ໃນມື້ນັ້ນຫຼັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າເລີກວຽກຕອນແລງ ກໍ່ໄດ້ໄປຮັບລູກສອງຄົນຢູ່ໂຮງຮຽນຕາມປົກກະຕິ (ຜູ້ນ້ອງ 2 ປີປາຍ ແລະ ຜູ້ອ້າຍ 4 ປີປາຍ) ຈາກນັ້ນກໍ່ຂີ່ລົດອອກຈາກໂຮງຮຽນມາ ຊຶ່ງມີຜູ້ນ້ອງຢືນຢູ່ທາງໜ້າ ແລະ ຜູ້ອ້າຍຊ້ອນທາງຫຼັງ. ພໍຂີ່ມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຜູ້ເປັນອ້າຍເຫັນລົດຂາຍກະແລມກໍ່ບອກໃຫ້ຈອດ ຂ້າພະເຈົ້ົ້າກໍ່ເລີຍຈອດລົດ ລັກສະນະຂາສອງເບື້ອງຍັງຄາບລົດຢູ່. ເຊິ່ງໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊື້ກະແລມຢູ່ນັ້ນ (ໂດຍຄວາມປະໝາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼື ຄວາມບໍ່ຮອບຄອບ ເຊັ່ນ: ຄວນເອົາຂາຄໍ້າລົງ, ປິດກະແຈລົດ ຫຼື ເອົາລູກລົງຈາກລົດ).

ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ວາງເຂົາລົດ ຫຼື ມືຄັນເລັ່ງ ແລະ ກໍາລັງຈົກເອົາກະເປົາເງິນຢູ່ໂຖງສົ້ງທາງຫຼັງ ເພື່ອຊິຈ່າຍຄ່າກະແລມ ແຕ່ແລ້ວເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄາດຝັນກໍ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍລູກຜູ້ນ້ອຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກໍາລັງລົງລົດຊິໄປເອົາກະແລມ ແຕ່ມືຂອງລາວພັດມາກໍາເອົາຄັນເລັ່ງບິດແຮງເຕີບ ເຮັດໃຫ້ລົດວືໄປຕາມຄວາມແຮງການບິດຄັນເລັ່ງ. ໃນຂະນະນັ້ນມືຂວາຂອງຍັງຈັບກະເປົາເງິນຢູ່ ເລີຍເອົາມືເບື້ອງຊ້າຍມາຈັບເຂົາລົດຜ່ອນຄັນເລັ່ງ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ທະນັດຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມແຮງຜ່ອນລົງເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລົດຍັງວືໄປ ແລະ ລົ້ມລົງແຄມຕະຄອງທາງຍ່າງ ລູກຜູ້ນ້ອງຟົ່ງຂ້າມຕະຄອງທາງຍ່າງ ສ່ວນຜູ້ອ້າຍຕົກລົດ ຂ້າພະເຈົ້າຟ້າວໄປໂຈມລູກຂຶ້ນ ແລະ ກວດເບິ່ງ ໄຄແຕ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ(ເພາະຟົ່ງໄປຖືກບ່ອນຫຍ້າ) ແລະ ຜູ້ອ້າຍກໍ່ມີແຕ່ຫົວເຂົ່າເຖິໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ລູກທັງສອງກໍ່ຍັງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມຕົກໃຈ.

ນັບວ່າຍັງໂຊກດີ ທີ່ບໍ່ມີລົດໃຫ່ຍ ຫຼື ລົດຈັກອື່ນຈອດຢູ່ທາງໜ້າ ບໍ່ຊັ້ນອາດຊິພາກັນໄດ້ເຈັບຟີ ແລະ ເສຍເງິນຕື່ມອີກ ຈາກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນມື້ນັ້ນ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼາບຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.

ສະນັ້ນ, ຈິ່ງຂໍຝາກເລື່ອງນີ້້ເປັນອຸທາຫອນໃຫ້ແກ່ທຸກໆທ່ານ ທີ່ໃຊ້ລົດຈັກປະເພດເກຍໂອໂຕ ໃຫ້ມີສະຕິ, ຢ່າມັກງ່າຍ ເວລາຈອດ ຕ້ອງມອດຈັກ ຫຼື ດັບເຄື່ອງທຸກຄັ້ງ.

ແຊປະສົບການໂດຍ: Soulisack Sengsavath
-------------------------------------
#ເຕືອນໄພການຂັບຂີ່

No comments

Powered by Blogger.