Header Ads

ລວມພາບ ການຈູດບັງໄຟສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສປປລາວ ຄົບຮອບ 40 ປີ!

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ຂໍອານຸຍາດ ນຳເອົາພາບ ອັນງົດງາມ ຈາກຊ່າງພາບທັງຫຼາຍ ມາໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ຮັບຊົມ. ເປັນພາບ ທີ່ມີຄວາມໝາຍ ໃນວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຊາດ ຄົບຮອບ 40 ປີ! ພິທີ ຈູດບັ້ງໄຟ ສະຫຼອງວັນສຳຄັນປະຫວັດສາດ ຂອງຊາດລາວ ໃນຄືນວັນທີ 2​ ທັນວາ 2015.

ພາບໂດຍ: Houmphet Manisouk 

ພາບໂດຍ: Houmphet Manisouk 

ພາບໂດຍ: Houmphet Manisouk 

ພາບໂດຍ: Houmphet Manisouk 

ພາບໂດຍ: Houmphet Manisouk 

ພາບໂດຍ: Houmphet Manisouk 

ພາບໂດຍ: Houmphet Manisouk 

ພາບໂດຍ: Houmphet Manisouk 


ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ

ພາບໂດຍ: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ


ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong
ພາບໂດຍ: Chittakone Rajphangthong
ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong

ພາບໂດຍ: Silideth Souvannavong
ພາບໂດຍ: 

ພາບໂດຍ: 

ພາບໂດຍ: 

ພາບໂດຍ: 

ພາບໂດຍ: 

ພາບໂດຍ:


ພາບໂດຍ: Air-Souphap Khantiphongsavanh


ພາບໂດຍ: Phou Keovichit
ພາບໂດຍ: Viengthong Phetsavanh
ພາບໂດຍ: Vithaya Phetsomphou
No comments

Powered by Blogger.