Header Ads

Vientiane EXPO 2015 - ວຽງຈັນເອັກສໂປ 2015Vientiane EXPO 2015 - Nov 28-Dec 7, 2015
--------------------------------------
ວຽງຈັນເອັກສໂປ 2015 ຈະໄດ້ຈັດເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເຊິງເປັນງານວາງສະແດງລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພື້ນເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 40 ປີ ໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນລະດັບກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງອົງກອນຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ໃນງານດຽວກັນນີ້ ຍັງມີການວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ມີບົດບາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວ ແລະ ຈະເປັນເວທີພົບປະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ປະເທດເພືອນມິດໃນໄລຍະຈັດງານ. ຊຶ່ງຄາດຄະເນຈະມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ຄັ້ງນີ້ປະມານ 400 ບໍລິສັດ/ອົງການ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ມີຫ້ອງວາງສະແດງຫຼາຍກວ່າ 600 ຫ້ອງ.
OUTINE OF VIENTIANE EXPO
VIENTIANE EXPO is organized for the first time as an international and regional exhibition to help commemorate the 40th Anniversary of the Lao People’s Democratic Republic. This event will showcase significant development and activities of the Lao government agencies that have enthusiastically contributed to the growth of socio-economic development of the country.
In addition, VIENTIANE EXPO is designed to be an important platform for promoting and exhibiting potential product from both domestic and foreign enterprises. The event will also serve as a platform for local and international companies/businesses to meet and share information related to business, trade and investment. It is expected that there will be approximately 400 exhibitors from domestic and foreign enterprise with more than 600 booths.
ຈຸດເດັ່ນຂອງງານວາງສະແດງ
ວາງສະແດງຜົນງານ ແລະ ກິດຈະກຳການພັດທະນາ ຈາກໜ່ວຍງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ.
ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະທຸລະກິດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ທຸລະກິດລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ວາງສະແດງສິນຄ້າຈາກບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຈາກບັນດາປະເທດເພືອນມິດ.
ຈັດພິທີຍ້ອງຍໍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີມີຜົນງານໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕະຫຼອດໄລຍະ 40 ປີ.
HIGHLIGHTS OF THE EXPO
Presenting the relevant activities of socio-economic development of Lao PDR.
Promoting and exhibiting potential products from domestic and foreign enterprises
Organizing business meetings between Lao and foreign business organizations.
Organizing the product awards for Lao enterprises/organizations that have successfully carried out their missions and activities to enhance socio-economic development of Lao PDR during the past 40 years.
ປະເພດສິນຄ້າມາວາງສະແດງ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ອາຫານ.
ຜະລິດຕະພັນເຟີນິເຈີ ແລະ ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ.
ຜະລິດຕະພັນສິນລະປະ, ຫັດຖະຫະກຳ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບອັນຍະມະນີ.
ສິນຄ້າບໍລິໂພກ.
ເຄື່ອງແຟຊັນ.
ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກ.
ຜະລິດຕະພັນ ທຸລະກິດ ບໍລິການ.
ປະເພດສິນຄ້າ ODOP ແລະ ອື່ນໆ.
EXHIBIT PROFILE
Agro-based Products & Food Processing.
Furniture and Furnishings.
Arts & Handicrafts and Jewelry.
Consumer Goods.
Fashion.
Machinery, Equipment and Electric Appliance.
Service Sectors.
ODOP and others.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ
ຄາດໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ ຫຼາຍກວ່າ 600 ຫ້ອງ ເຊິ່ງມາຈາກ:
ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງກອນຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງ.
ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ມີທ່າແຮງຈາກ 18 ແຂວງຂອງລາວ.
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈາກບັນດາປະເທດເພືອນມິດ.
ຄາດໝາຍຜູ້ເຂົ້າມາຊົມງານ ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ.
EXHIBITORS
It is expected to have more than 600 booths from
Ministries and relevant organizations on Laos.
Local enterprises from 18 provinces in Laos.
Foreign enterprises from neighboring countries.
ກິດຈະກຳລະຫວ່າງງານ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ພະຈິກ – 7 ທັນວາ 2015.
ເປີດງານວາງສະແດງສິນຄ້າ.
ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະທຸລະກິດ / ສຳມະນາ
ສະແດງສິນລະປະ ວັດທະນາທຳ
ກິດຈະກຳອື່ນໆ
ACTIVITIES DURING VIENTTIANE EXPO 2015
November 28th – December 7th, 2015
Open ceremony.
Business meetings / seminars.
Cultural performances.
Other activities.
(For detailed activities and agenda, please contact the following organizitions)
ຫ້ອງວາງສະແດງ
ຂະໜາດມາດຕະຖານ : 3m x 3m 9m2, 800 $ / 1 ຫ້ອງ.
ພື້ນທີ່ວາງສະແດງກາງແຈ້ງ : 90 $/m2
BOOTH FEE
Standard booth (3m x 3m) = 9 square meters, US$800 / booth.
Open space: US$90 / square meter.
ຈັດໂດຍ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ສະໝັກ / ລົງທະບຽນ
ປະສານງານ ແລະ ຕິດຕໍ່:
ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າ
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ
Organized by Ministry of Industry and Commerce
APPLICATION / REGISTRATION
Contacts:
Trade and Product Pronotion Department,
Ministry of Industry and Commerce, Lao PDR
Lao national Chamber of Industry and Commerce
ໂທ: (856-20) 5885 3062
(856-20) 2804 6555
(856-30) 5965 205
ແຟັກ/Fax: (856-21) 454 770
Email: Vientianeexpo@gmail.com

No comments

Powered by Blogger.